Usługi

Kremacja zwierząt co to jest? 

Kremacja zwierząt co to jest? 

Żywotność zwierząt jest krótsza niż ludzi, więc właściciele psów i kotów muszą uporać się ze śmiercią swoich przyjaciół i koniecznością utylizacji szczątków. W Polsce zakopywanie zwłok zwierząt jest zabronione przez ustawodawstwo – art. 154 § 1 pkt 4 i 2 Kodeksu wykroczeń, więc wybór kremacji zwierząt https://animaleden.pl/ uwolni właściciela od zapłacenia mandatu nawet w wysokości 1000 złotych. Ponadto korzystając z usług krematorium dla zwierząt można godnie pożegnać psa lub kotka i zapewnić pupilowi należyty pochówek. Krematorium dysponuje specjalnymi piecami do kremacji oraz salą pożegnalną ze zwierzęciem.

Kremacja zwierząt – co to jest?

Kremacja zwierząt co to jest? Kremacja to proces przemiany martwego ciała w popiół poprzez wystawienie go na działanie ognia. To proces fizycznego spalania zwłok zmarłego zwierzaka w specjalistycznych piecach wysokotemperaturowych. Pozostałości po kremacji są powszechnie określane, jako szczątki zwierzęce – prochy. To nowoczesny i przyjazny dla środowiska rodzaj pochówku. Kremacja zwierząt jest najczęściej podzielona na ogólną i indywidualną.
Komora kremacyjna jest wewnątrz wyłożona materiałem ogniotrwałym. Aby uzyskać wymaganą wysoką temperaturę wewnątrz pieca (minimum 850° C), jest on wyposażony w palnik gazowy lub na paliwo ciekłe. Dym jest usuwany ze spalania specjalną rurą. Cały proces jest kontrolowany przez urządzenia elektroniczne i automatykę.

Zwłoki zwierzęcia umieszcza się w piecu krematoryjnym, parametry pracy spopielania ustawiane są automatycznie w zależności od wagi zwierzęcia. Dlatego kremacja psa trwa dłużej niż kremacja kota http://animaleden.pl/kremacja-zwierzat-kolobrzeg/. Pod wpływem ciepła i otwartego ognia pozostałości zamieniają się w popiół. Po schłodzeniu prochy zwierzęcia umieszcza się w specjalnej urnie i przekazuje właścicielom. Przy kremacji kota koszt będzie niższy niż w przypadku kremacji dużego psa.

Kremacja psa lub kota do szlachetna i stosowana metoda pochówku

Kremacja zwierząt jest dopuszczalną metodą pochówku. Niektórzy właściciele zakopują zwierzęta w ziemi. W tym celu wybierają las lub działkę rekreacyjną, ale jest to zabronione pod groźbą kary. Jeśli przyczyną śmierci zwierzęcia jest infekcja, mogą pojawić się poważne problemy. Czynniki wywołujące chorobę są przechowywane w glebie do kilkunastu lat. I mogą wywołać epidemię u ludzi. Dzieje się tak, gdy szczątki zostaną wykopane przez drapieżniki lub wpadną do wód gruntowych. Takie ryzyka są regulowane na poziomie legislacyjnym. Dlatego martwych zwierząt nie należy pozostawiać na wysypiskach śmieci, w śmietnikach ani grzebać na terenach mieszkalnych.

Krematorium dla zwierząt zapewnia kremację pełną godności dla zwierząt oraz ich właścicieli

Kremacja to cywilizowany sposób na pożegnanie ze zwierzakiem, czy to kotem, czy psem. Śmierć zwierzaka jest dla większości ludzi wielkim ciosem, ale jest nieunikniona. Wybierając przyszłe losy zwierzaka, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nie naruszać obowiązujących przepisów. Nie można po prostu pochować zwierzęcia na podwórku domu lub w parku, ale można skremować psa w krematorium dla zwierząt. Bez względu na to, jak cynicznie to zabrzmi, to rozwiązanie jest racjonalne i ułatwia pożegnanie się ze zwierzakiem.

Rodzaje kremowania psów i kotów

Koszt kremacji zależy od wybranej opcji, a także od wagi zwierzęcia.

 • Ogólna kremacja zwierząt: oznacza spalenie zwłok kilku zwierząt jednocześnie, obniża to koszt procedury. Oczywiście w tym przypadku prochy zwierzęcia nie są przekazywane właścicielowi.
 • Indywidualna kremacja zwierząt: to proces, w którym ciało tylko jednego zwierzęcia podlega kremacji, a jego prochy zwracane są właścicielowi w specjalnej urnie. Dlatego każdy właściciel zwierzęcia ma możliwość udania się do krematorium i upewnienia się osobiście, że ciało jego zwierzęcia jest poddawane kremacji. Ta opcja będzie kosztować więcej, ale właściciele będą mogli w pełni pożegnać się ze zwierzakiem, a także zachować jego prochy.

Ostatnie pożegnanie

Śmierć ukochanego czworonożnego przyjaciela to smutek dla całej rodziny, ponieważ jest on jej pełnoprawnym członkiem. Traktują go jak osobę, dlatego wielu ludzi chce pożegnać się z nim po ludzku, w pełni spłaciwszy ostatni obowiązek. Najlepszą opcją pożegnania się ze swoim zwierzakiem jest kremacja.  Wielu właścicieli potrzebuje czasu, aby pożegnać się ze swoim zwierzakiem, mogą to zrobić w krematorium dla zwierząt. Jeśli zwierzak odszedł w domu, można zawiadomić krematorium i ciało zwierzęcia zostanie zabrane. Zastanawiając się na kremacja kota cena będzie taka sama jak w przypadku kremacji psa, uzależniona od jego wagi.

Kremacja psa – cennik

W zależności od wielkości psa określana jest cena kremacji. Dla przykładu indywidualna kremacja psa cennik:

 • Mały piesek do 1 kg – cena około 400 zł
 • Piesek do 10 kg – cena około 600 zł
 • Średniej wielkości piesek od 10 – 25 kg – cena około 700 zł
 • Duży pies od 25 – 40 kg – cena około 800 zł
 • Bardzo duży pies od 40 – 60 kg – cena około 900 zł.

Przykład – ogólna (zbiorowa) kremacja psa cennik:

 • Maleńki piesek do 1 kg – cena około 130 zł
 • Mały piesek do 10 kg – cena około 200 zł
 • Średniej wielkości piesek od 10 – 25 kg – cena około 300 zł
 • Duży pies – od 25 – 40 kg – cena około 400 zł
 • Bardzo duży pies od 40 – 60 kg – cena około 500 zł.

W przypadku kremacji kota cennik przedstawia się identycznie, ponieważ pod uwagę brana jest tylko waga zwierzęcia.

Similar Posts